درباره گروه

گروه ما در سال ۱۳۹۵ به دنبال بهبود سلامت انسان ها و زیبایی آنها تاسیس شد.
گیتی آرا در چهار بخش فعالیت خود را شروع کرد:
• پژوهش و تحقیق جهت اختراع و دستیابی به داروها و فرمول ها
• واردات مواد اولیه و محصولات شرکت های بزرگ بهداشتی
• تولید دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی
• صادرات محصولات تولید شده در گروه
ادامه

مطالب

همکاران